อบรมนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย  กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

กศน.อำเภอเวียงป่าเป้าส่งบุคลากรอบรมการทำข่าวประชาสัมพันธ์  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย