โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพดี ชีวีมีสุข  | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพดี ชีวีมีสุข
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลทานตะวัน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลทานตะวัน โดย นางดรุณี รัตนสุนทร ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพดี ชีวีมีสุข วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วันอรัญญวิเวก บ้านห้วยบง หมู่ 7 ตำบลทานตะวัน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการสาธิตทำยาหม่องเพื่่อสุขภาพ และกิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการร้อยลูกปัด


.