หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุด้วยกายบริหาร ต้านโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน กศน.ตำบลโป่งแพร่
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรเกียรติ อำพันธ์


.