หัวข้อข่าว : โครงการฝึกทักษะ สร้างอาชีพ เพื่อรายได้ หลักสูตรการเลี้ยงด้วงมะพร้าว
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรเกียรติ อำพันธ์


.