ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมด้วย ครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมโครงการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดนิทรรศการ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ในวันนี้ 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย