กศน.อำเภอแม่ลาว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 กศน.อำเภอแม่ลาว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว โดยมี นายชมเชย ไชยลังกา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม อีกทั้งยังมีครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว นำโดย นางสาวศรานันท์ มีหวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สรวย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย


.