กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 บรรณารักษ์ได้นำนิตยสาร มาหมุนเวียนเปลี่ยนหนังสือ ให้แก่ครัวเพชรรัตน์ ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


.