Maelao E-Official นวัตกรรมใหม่ ระบบการบริหารจัดการการศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว เพียงคลิก มีครบ จบที่เดียว  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : Maelao E-Official นวัตกรรมใหม่ ระบบการบริหารจัดการการศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว เพียงคลิก มีครบ จบที่เดียว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระบบ Maelao E-Official มีครบ จบในที่เดียว (ระบบบัญชีทางการ การจัดการศึกษา กศน.อำเภอแม่ลาว) เป็นระบบที่ให้บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการนำแอปพลิเคชั่น(Line official account) ไลน์บัญชีทางการ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาต่อจากระบบ Maelao Learning จัดทำและพัฒนาขึ้นโดย กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย


.