กศน.อำเภอแม่ลาว รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอแม่ลาว เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ วิธีเรียนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบพบกลุ่มแบบทางไกล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กศน.อำเภอแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และ กศน.ตำบล ทุกตำบล ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-739145


.