กศน.ตำบลบัวสลีเข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลบัวสลีเข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลบัวสลี สังกัด กศน.อำเภอแม่ลาว เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 นำโดย นางลัดดา จันธิมา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพาน , นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า , นางสาวศรานันท์ มีหวัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สรวย , นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด และ นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปี 2564 ในครั้งนี้


.