กศน.อำเภอแม่ลาวเข้าร่วมโครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี สืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 165/ขร.3  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาวเข้าร่วมโครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี สืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 165/ขร.3
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล ครู ชำนาญการ นางสาวกฤติณา จินธะนู ครูผู้ช่วย นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว และ นางสาวธนาภรณ์ สืบสมุทร ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ เข้าร่วมโครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี สืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 165/ขร.3 ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย


.