กศน.แม่ลาวจัดนิทรรศการ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  กศน.อำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.แม่ลาวจัดนิทรรศการ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กศน.อำเภอแม่ลาว นำโดย นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอแม่ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 การสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์แบบพอเพียงไม่ใช้สารเคมี บริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำมะตูม น้ำดอกกระเจี๊ยบ น้ำดอกอัญชัน น้ำตะไคร้ใบเตย ให้บริการฟรีกับประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ด้านงานการศึกษาตามอัธยาศัยได้นำสื่อ นิตยสาร วารสาร เกี่ยวกับการเกษตรให้บริการเพื่อส่งเสริมการอ่านเพิ่มความรู้ พร้อมทั้งได้นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ กศน.อำเภอแม่ลาวได้แก่ ไข่ไก่อารมณ์ดี ผักสลัดปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ปลอดสารพิษ ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบ กระเช้าจากหวาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของศูนย์ OOCC กศน.อำเภอแม่ลาว อีกด้วย


.