หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาว รวมพลังส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล โดยมีนายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ณ สวนกำนันทำนา ตำบลบัวสลี จังหวัดเชียงราย กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการให้ความรู้ การแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จากกำนันจำรัส คำแก่น เจ้าของพื้นที่และวิทยากรให้ความรู้ ต่อมาผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางมายัง กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบ Happy chicken ,ฐานปุ๋ยหมัก ,ฐานการปลูกผักสวนครัว , ฐานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และฐานการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมในโครงการนี้อีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี และต้องการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


.