หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาวได้รวมพลังจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และการท่องเที่ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 25 – 28 มกราคม 2564 กศน.อำเภอแม่ลาว นำโดยนายวิเศษ พลธนะ ได้รวมพลังจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ และการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านอาชีพและการท่องเที่ยว แก่ประชาชนอำเภอแม่ลาว โดยมีการเรียนทั้งสิ้น 3 วัน ฝึกประสบการณ์ 1 วัน มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1(25 ม.ค64) กิจกรรมละลายพฤติกรรม และสอนเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพผลปรากฎว่าผู้เข้าร่วมโครงการตื่นเต้นและสนุกสนาน จากที่ไม่กล้าพูดกลับแย่งกันตอบคำถามพร้อมทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งวัน วันที่ 2 (26 ม.ค64)สอนเรื่องการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการใช้บทบาทสมมุติให้ผลัดกันถาม-ตอบ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก วันที่ 3 (27 ม.ค64) สอนเรื่องการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมคล้ายวันที่ 2 แต่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยการให้ถามตอบในเชิงผู้บริการและนักท่องเที่ยว วันนี้ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่เพื่อออกฝึกประสบการณ์ในวันถัดไป ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนุกสนานเป็นอย่างมาก วันที่ 4 (28 ม.ค64) ออกฝึกประสบการณ์ วันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องออกพูดจริงในสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาว ได้แก่ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ,หอพลับพลาเจ้าดารารัศมี และวัดร่องขุ่น บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความตื่นเต้น จนผู้เข้าร่วมบางคนถึงกับนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมอบรมเช่นเคย กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยนายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมกับบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข อีกทั้งยังมีผู้เข้าอบรมได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี อีกด้วย


.