หัวข้อข่าว : กศน. อำเภอแม่ลาว รำลึกพระคุณครู ในวันครู พ.ศ.2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอแม่ลาว นำโดยนายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อ.แม่ลาว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อ.แม่ลาว ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ 2564 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 มกราคม 2564 จัดโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ กศน.จ.เชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กศน. อำเภอทั้ง 18 แห่ง โดยมีกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติครูโดยกิจกรรมในงานเริ่ม มีพิธีการทางศาสนา ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เวลาต่อมานายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้อ่านสารวันครูจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อมา นายสุใจ เชื้อเมืองพาน ครูอาวุโสในประจำการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพญาเม็งราย ได้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ จากนั้น นางกรรณิการ์ ลีไพบูรณ์ ครูนอกประจำการ ได้กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ ต่อมานางลัดดา จันธิมา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพาน ครูอาวุโสในประจำการ นำคณะผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงานกล่าวปฏิญาณตน อีกทั้งในงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีพ.ศ. 2564 นี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับเกียรติจาก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บรรยายธรรมพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป


.