หัวข้อข่าว : ต้อนรับนักศึกษาสู่อ้อมกอด กศน.แม่ลาว ภาคเรียนที่2/2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อ.แม่ลาว นำทีม ครูและบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานต่างๆ ของ กศน. รวมถึงวิธีการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการใช้ระบบ maelao learning อีกทั้งยังมีการมอบใบประกาศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนของนักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นในเทอมต่อๆไป ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้กว่า 100 คน และให้การตอบรับเป็นอย่างดี


.