หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอแม่ลาวเน้นเชิงรุกตะลุยวันดินโลก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอแม่ลาว นำโดย นายวิเศษ พลธนะ ผอ.กศน.อ.แม่ลาว พร้อมด้วย นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะและนายสุรเกียรติ อำพันธ์ ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (world soil day) ณ ไร่กาแฟสดดอยมะค่า ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จัดโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ โดยมีนายถาวร วงศ์สุภา เกษตรอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วยเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็น นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกัน อนุรักษ์ทรัพยากรดิน


.