ทรัพยากรครูและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ทรัพยากรครูและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเมืองเชียงราย จัดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไร่เคียงดอยรีสอร์ท จ.เชียงรายโดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน และในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ อดีต รองเลขาธิการ กศน. เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย


.