ผอ. กศน. เชียงราย เข้ารับโลหลักสูตร นบส ศธ. รุ่นที่ 9  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ผอ. กศน. เชียงราย เข้ารับโลหลักสูตร นบส ศธ. รุ่นที่ 9
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัติ ในโอกาสที่สำเร็จ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมีนายประเสิรฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัติ แก่ผู้ที่สำเร็จ หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9 และในวันเดียวกันนี้ นายประเสิรฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 10 อีกด้วย


.