นิเทศสนามสอบเทียบระดับ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : นิเทศสนามสอบเทียบระดับ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ ได้ลงพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า อ.พาน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เวียงแก่น และอ.เมืองเชียงราย เพื่อนิเทศสนามสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 /2562 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ใน ระดับประถมศึกษา 7 ราย มัธยมต้น 22 ราย และมัธยมปลาย 24 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย


.