กศน. ภาคเหนือพร้อมลุย กศน. เกมส์ ครั้งที่5  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. ภาคเหนือพร้อมลุย กศน. เกมส์ ครั้งที่5
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จัดเชียงราย นำโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ จัดประชุมเตรียมการจัดรูปแบบขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้บริหาร กศน. ทั้ง 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยในการประชุมครั้งนี้ กศน. ภาคเหนือ ได้ประชุมเพื่อเตรียมการจัดขบวนพาเหรด โดยจะนำแนวคิด “หลากหลายชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยจะนำวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงาม ของแต่ละกลุ่มโซน ในภาคเหนือ มานำเสนอในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. ครั้งนี้ นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้หารือในส่วนของการเตรียมการเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬา โดยได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มโซน เตรียมอุปกรณ์ และซักซ้อมการเชียร์ เพื่อที่จะได้นำไปเชียร์นักกีฬาตัวแทน กศน. ภาคเหนือ ซึ่งจะอลังการ และยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหน สามารถติดตามไปดูได้ ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีได้


.