กศน. แม่สายจัดอลังการ กีฬาต้านยาเสพติด  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. แม่สายจัดอลังการ กีฬาต้านยาเสพติด
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ผอ. อภิญญา นำบุคลากรและนักศึกษา แข่งกีฬาสร้างความสามัคคี หลีกหนียาเสพติด มีพิธีเปิดอลังการ นักศึกษาแห่ร่วมแข่งขันนับพันคน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กศน. อำเภอแม่สายได้ดำเนินโครงการกีฬาสี กศน.แม่สาย ต้านยาเสพติด โดยนางอภิญญา แป้นนอก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี กศน.แม่สาย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า พันคน โดยกิจกรรมนี้กศน. อำเภอแม่สายได้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ในการแข่งขันกีฬาสี กศน.แม่สาย ต้านยาเสพติดิครั้งนี้ มีนักศึกษาจาก กศน. ตำบล 8 แห่ง ศูนย์ ศศช. 2 แห่ง และ ศูนย์ ศรช. 4 แห่ง รวมจำนวนนักศึกษากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขัน ในพิธีเปิดมีขบวนพาเหรด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนอกนั้นยังมีการแสดงเปิดสนามอย่างน่าตื่นตาตื่นใจจาก จากกศน. ตำบลโป่งงาม และ กศน. ตำบลเวียงพางคำ 2 และนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายทองอินทร์ คุณทรงแสน นักกีฬาอาวุโส ประธานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย เป็นผู้นำนักกีฬาปฏิญาณตนเพื่อการแข่งขันที่ยุติธรรมและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล เปตอง วิ่งประเภทต่างๆ และกีฬาพื้นบ้าน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนิสัยรักออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการเป็นนักศึกษากศน.อย่างแท้จริง


.