กศน. อำเภอป่าแดด รักษ์ธรรมชาติ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. อำเภอป่าแดด รักษ์ธรรมชาติ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


โดย นายโกวิทย์ สงวนใจ ครูกศน.ตำบลสันมะค่า จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติธรรม หมู่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยในกิจกรรมมีการสอนทำกระถางดอกไม้จากยางรถยนต์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสำนึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง และให้รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด


.