กศน. เชียงแสนเกมส์  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงแสนเกมส์
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน. อำเภอเชียงแสน จัดการแข่งขันกีฬา กศน. เชียงแสนเกมส์ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2563 เพื่อสร้างความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา ให้กับนักศึกษา และบุคลากรในสังกัด โดยในพิธี ได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ปันดอน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโยนก เป็นประธานในพิธีเปิด ในการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และกีฬามหาสนุก ซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วความสนุกสนานและสามัคคี โดยนางณัฐพร เชื้อมหาวัน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงแสน ได้เปิดเผยว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพื่อเอาแพ้ชนะ หากแต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคี ซึ่งหลังจากการแข่งขันแล้วเสร็จ ก็ได้ผลตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี และ กศน. อำเภอเชียงแสน จะได้จัดแข่งขันกีฬาขึ้นต่อไปทุกๆปี


.