จับมืออปท. ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอพาน  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : จับมืออปท. ดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอพาน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยราชการในท้องถิ่น เพื่อความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยในการลงนามครั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันกลาง (โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย) โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และในงานได้มีการจัดนิทรรศการ มหกรรมภูมิปัญญาเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย อีกด้วย


.