เทิดพระเกียรติ ร.9  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : เทิดพระเกียรติ ร.9
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางคะนึงนิตย์ วันนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำบุคลากรในสังกัด ทำพิธีเคารพธงชาติ และสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยในงาน ได้มีบุคลากรจาก กศน. อำเภอเมืองที่นำโดยนางสุรียภรณ์ หน่อคำ มาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ในกศน. อำเภอทั้ง 18 แห่งก็ได้มีการ ทำพิธีเคารพธงชาติ และสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัด


.