กศน. เชียงราย ดำเนินโครงการ "ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข" ปล่อยคาราวาน มอบของให้น้องๆผู้ขาดแคลน  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย ดำเนินโครงการ "ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข" ปล่อยคาราวาน มอบของให้น้องๆผู้ขาดแคลน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ปล่อยขบวนคาราวานรถส่งมอบสิ่งของตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ลงพื้นที่ชายขอบ 6 แห่งในจังหวัดเชียงราย เพื่อนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องนุ่งห่ม ไปมอบให้กับเด็กและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน รถบรรทุกสิ่งของ ตามโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปส่งมอบให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดน ในพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถส่งมอบสิ่งของ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานดังกล่าว โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ซึ่งขบวนคาราวานจะได้นำสิ่งของไปมอบให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบห่างไกล จำนวน 6 พื้นที่ ซึ่งได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนต้า หมู่ 11 ต. ตับเต่า อ. เทิง จ. เชียงราย 2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ 20 ต. ปอ อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย 3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยตุ๊ หมู่ 5 ต.ริมโขง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 4. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยข่อยหร่อย หมู่ 12 ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 5. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูใหม่ หมู่ 11 ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย 6. ศูนย์การเรียนชุมชนนางนอน บ้านสันต้นปุย (ดาราอั้ง) หมู่ 5 ต. โป่งงาม อ. แม่สาย จ. เชียงราย ซึ่งสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ “ศคส. ศึกษาธิการส่งความสุข” โดยได้ประชาสัมพันธ์ ให้กับ หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้ร่วมบริจาค และได้รับความอนุเคราะห์ ร่วมบริจาคสิ่งของ รวมไปถึงทุนทรัพย์ จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่น การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงรายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงราย ร้านมิวนิค บุ๊คเซ็นเตอร์ โดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องนุ่งห่ม จะได้รับการจัดสรรเพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆผู้ขาดแคลนในพื้นที่ 6 แห่ง อย่างทั่วถึงต่อไป


.