กศน. เชียงราย เลาะริมโขง ประชุมผู้บริหารประจำเดือนสัญจร  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย เลาะริมโขง ประชุมผู้บริหารประจำเดือนสัญจร
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ทีมงานกศน. เชียงราย เลาะริมโขงเยี่ยมหมู่บ้านนวัตวิถี นิเทศติดตามการทำงานกศน. อำเภอ ปิดท้ายด้วยการประชุมประจำเดือนที่อำเภอเวียงแก่น สำนักงานกศน. จังหวัดเชียงราย นำโดยนายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารกศน. อำเภอทั้ง18 แห่ง ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน ณ อำเภอเวียงแก่น โดยในการประชุมครั้งนี้ ยังมีเข้าเยี่ยมชมกลุ่มผ้าทอไทยลื้อบ้านหาดบ้าย และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จะสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนนี้ได้ นอกจากนั้น ทีมงาน กศน. เชียงราย ยังได้เข้านิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น และได้จัดการประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเวียงแก่น เพื่อชี้แจงนโยบาย ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป


.