กศน. เชียงราย ร่วมต้อนรับรัฐตรีช่วย ศธ.  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย ร่วมต้อนรับรัฐตรีช่วย ศธ.
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความความรู้เบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการเปิดโตรงการอบรมนี้ มีใจความสำคัญว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็น การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนเอกชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาแนวทางสนับสนุนให้ครูโรงเรียนเอกชน ได้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นกันเอง และยังได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ตนจะดูแลพี่น้องครูและบุคลากรให้ดีที่สุด เพื่อให้พี่น้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขต่อไป


.