ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันเปตอง กศน. เกมส์  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันเปตอง กศน. เกมส์
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กศน. ภาคเหนือให้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬา เปตอง กีฬา กศน. เกมส์ 2566 ได้ดำเนินการประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง กีฬา กศน. เกมส์ 2566 ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยในการการประชุม นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม ได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง 4 ประเภท ได้แก่ครูชาย-หญิง และนักศึกษา ชาย- หญิง และประธานในที่ประชุมได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากศน. เกมส์ 2566 ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


.