แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยกลุ่มอิงดอย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยกลุ่มอิงดอย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มอิงดอย : เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) นายสุรพล วงศ์หวัน ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มอิงดอย) ประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดการการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน 2)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน 3)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 8 คน รวมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 คน โดยมีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 7 คน ประธานกลุ่มอิงดอย กล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้นักศึกษา กศน. มีนิสัยรักการอ่านพร้อมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่ใช้ในการแข่งขัน เล่มที่ 42 ฉบับที่จัดพิมพ์ปี 2564 เนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง (ประเพณีชีวิตของไทยมุสลิม หนังตะลุง หน้าแฝก แมว มลพิษของดินและการเกษตร แสงซินโคตรอน อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น และโรคมะเร็งในเด็ก) ทั้งนี้ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในแต่ละระดับชั้นจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ กศน.ภาคเหนือ ต่อไป


.