ผอ. กศน. เชีบงราย ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ผอ. กศน. เชีบงราย ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำทีมคณะกรรมการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สนามสอบโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กศน.อำเภอป่าแดด สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า และโรงเรียนพานพิเศษพิทยาคม กศน.อำเภอพาน สนามสอบโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม กศน.อำเภอแม่ลาว สนามสอบโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า และสนามสอบโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำและโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม กศน.อำเภอแม่สรวย โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบของผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน. อำเภอ และให้กำลังใจ ผู้ที่มาเข้าสอบ และพบว่านักเรียนนักศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มีความหลากหลาย ทั้งด้านอาชีพ ชาติพันธุ์ และอายุ ซึ่งในการเข้านิเทศสนามสอบครั้งนี้ พบว่าที่กศน. อำเภอแม่ลาวนอกจากผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่น และวัยแรงงานแล้ว ยังมีนักศึกษาที่อายุมากที่สุด คือ 75 ปี


.