ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 9/2565 (สัญจร)  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 9/2565 (สัญจร)
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านไร่เคียงดอย ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 18 แห่ง ข้าราชการครูและหัวหน้ากลุ่ม รวมจำนวน 46 คน โดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประธานได้แจ้งเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย กีฬา กศน.เกมส์ (ระดับจังหวัด/กลุ่มโซน/ระดับภาค/ระดับประเทศ) , การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2565 , การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) , การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2565 , การทดสอบทางการศึกษานอกระบบระดัดบชาติ (N-Net) 2/2565 , การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) ปี 2565 ฯ


.