12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ กศน. เชียงรายร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ กศน. เชียงรายร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางนภสร ใจอิ่นคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยในเวลา 06.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป และพิธีมหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พรามหม์ฮินดูและ ซิกข์ โดยมีนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน จากนั้นเวลา 09.30 น. นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางศศิธร เทพสุรินทร์ และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทเทศพระธรรมเศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน


.