กศน. จังหวัดเชียงราย ปฏิญาณตนเป็นขรก. ที่ดี  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. จังหวัดเชียงราย ปฏิญาณตนเป็นขรก. ที่ดี
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำคณะบุคลากรในสังกัด ถวายคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกณีย์กิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นอกจากนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จึงได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ โดยการปะดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน และจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลในรูปแบบออนไลน์ อีกด้วย


.