กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลักงเก่า ดอยจำปี ในการนี้ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการได้นำกล่าวคำปฏิญาณ และนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ปลูกหญ้าแฝกบริเวณแนวริมน้ำ จัดเก็บผักตบชวาวัชพืชบริเวณโดยรอบ ...


.