กศน. เชียงราย เทิดไท้องค์ราชัน  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย เทิดไท้องค์ราชัน
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ นางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ และนางนภสร ใจอิ่นคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมและแสดงสินค้า GMS จังหวัดเชียงราย โดยในกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ โคยคณะสงฆ์ผู้ทรงสมศักดิ์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งยังนำหัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดเชียงราย ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นได้นำหัวหน้าหน่วยราชการ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 71 รูป


.