พิธีถวายราชสุดดี " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสุดดี " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า " ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นำคณะลูกเสือจาก กศน.อำเภอแม่ลาว และ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รวม 10 นาย เข้าพิธีถวายราชสุดีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป ร.6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายราชสุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี ว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมาหวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารีที่มาพร้อมกัน ณ ที่นี้ ต่างน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายพวงมาลา และถวายราชสุดดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง..


.