กฐินพระราชทาน กศน. ปี 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กฐินพระราชทาน กศน. ปี 2564
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงและผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ทั้ง 77 จังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน. โดยในปีนี้ได้ยอดเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,804,123บาท


.