ชาวเชียงรายร่วมใจ ร่วมพิธี “ทานหาแม่ฟ้าหลวง”  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ชาวเชียงรายร่วมใจ ร่วมพิธี “ทานหาแม่ฟ้าหลวง”
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 18 กรกฎาคม ประชาชนจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมใจกันจัดพิธี “ทานหาแม่ฟ้าหลวง” เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้มีพิธีถวายพวงมาลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และถวายเครื่องราชสักการะ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง โดยในพิธีได้จัดขบวนเครื่องสักการะตามประเพณีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยพิธี “ทานหาแม่ฟ้าหลวง”ในปี 2562 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ รองผู้อำนวยการและบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธี “ทานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนั้น จังหวัดเชียงรายยังได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ให้จัดกิจกรรม ปลูกต้นพุทธรักษา และจัด “สัปดาห์กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง” เช่นการจัดหน่วยเคลื่อนที่ กิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในอดีต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นอกจากการอภิบาลพระราชโอรสทั้งสอง และพระราชธิดา ยังได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอื่นๆ อีกเป็นอเนกประการ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ไว้มากมาย อาทิเช่น ก่อตั้งโครงการต่างๆ เพื่อประชาชนยากจนด้อยโอกาส ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่มูลนิธิและองค์การกุศลต่างๆ ตามกำลังพระราชทรัพย์ ทั้งยังได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข, เสื้อผ้า และอาหาร ผ่านเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามแก่พระองค์ว่า "แม่ฟ้าหลวง" ด้วยเสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อมาปัดเป่าทุกข์แก่ราษฎร นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่างๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย เป็นต้น


.