กศน.เชียงราย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 166/ชร.4 สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.เชียงราย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 166/ชร.4 สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 166/ชร.4 ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ที่โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ 99 สู่ 100 ปีสืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดย นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ นำผู้เข้ารับการอบรม 99 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 แห่ง สำนักงานยุวกาชาด กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และกศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่หลักการกาชาดในด้านการการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรยุวกาชาด เพียงพอต่อความต้องการ โดยใช้รูปแบบค่ายพักแรม ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และข้าราชการบำนาญของสำนักงาน กศน. มาร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน รวมถึง สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขกำจัดโรค และขจัดภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้จะทำให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไป


.