กศน.เชียงราย ประชุมผู้บริหารฯ สัญจร #2/2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน.เชียงราย ประชุมผู้บริหารฯ สัญจร #2/2564
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 , โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 3 รุ่น , การประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การงดเผา 90 วัน เชียงรายปลอดการเผา (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564) , การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เน้นการจัดแบบ On-Line, On-Air, On-Site เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป


.