วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 99 ปี ยุวกาชาดไทย (จังหวัดเชียงราย) ประจำปี 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 99 ปี ยุวกาชาดไทย (จังหวัดเชียงราย) ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนามของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางด้านยุวกาชาด เพื่อให้มวลเหล่ายุวกาชาด ได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมวงศเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ สนามโรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีนางสุรินทร์ รุดเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด ผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ


.