ผอ. กศน. เชียงราย ลงพื้นที่ เตรียมพร้อมรับเสด็จ  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ผอ. กศน. เชียงราย ลงพื้นที่ เตรียมพร้อมรับเสด็จ
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


22 มกราคม 2564 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นางนภสร ใจอิ่นคำ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเวียงเป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จากการลงพื้นที่ ตรวจติดตามเบื้องต้นพบว่าบางส่วนยังคงสภาพเดิมที่สามารถใช้การได้ปกติ และมีอีกบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมพระเกียรติ ดังนั้นจึงมอบหมายให้นางสมหมาย ดีทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุง ทั้งนี้ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม ต่อไป


.