กศน. เชียงราย รำลึกพระคุณครู ในวันครู พ.ศ.2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กศน. เชียงราย รำลึกพระคุณครู ในวันครู พ.ศ.2564
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กศน. อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้จัดงาน วันครูครั้งที่ 65 พ.ศ 2564 ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิดชูเกียรติครู โดยกิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. มีพิธีการทางศาสนา ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้น นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้อ่านสารวันครู จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครูอาวุโสในประจำการ คือ นายสุใจ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพญาเม็งราย ได้อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ และหลังจากนั้น นางกรรณิการ์ ลีไพบูลย์ ครูนอกประจำการ ได้กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ นางลัดดา จันธิมา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพาน ครูอาวุโสในประจำการ นำคณธผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมงานกล่าวปฏิญาณตน นอกจากนั้น ในงานวันครูครั้งที่ 65 ประจำปีพ.ศ. 2564 นี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษดีเด่น จำนวน 198 ราย จาก 11สาขาพร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับเกียรติจากพระรัตนมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ผศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บรรยาธรรมะ ในหัวข้อเรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ล่วงลับ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติสืบต่อไป


.