ศธ. ส่งความสุขปีใหม่ ถึงน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาน ผ่านกศน. เชียงราย  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : ศธ. ส่งความสุขปีใหม่ ถึงน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาน ผ่านกศน. เชียงราย
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กระทรวงศึกษาธิการ ส่งมอบความสุขปีใหม่ ตามโครงการ ศคส. ปี2 กศน. เชียงรายร่วมเป็นสะพานบุญ นำสิ่งของบริจาค ส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอแม่สรวย จงหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 มกราคม 2564 นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ส่งความสุขให้น้อง” ประจำปี 2564 พร้อมด้วย ผู้บริหาร กศน. อำเภอทั้ง 18 แห่ง รวมทั้ง ตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และได้ปล่อยขบวนคาราวาน รถนำสิ่งของบริจาค ซึ่งได้แก่ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่มห่ม ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ขนม อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ไปมอบให้กับเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพญาโกหา บ้านอายิโกะ และบ้านป่าซ้อแสนพงษ์ โดยโครงการ ศึกษาธิการส่งความสุข ปี2 นี้สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อาสาเป็นผู้ส่งผ่านความสุข โดยการจัดหาและการรับบริจาคสิ่งของ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ห่วงใยลูกหลานไทยอีกทั้งยังร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ทั้งในเรื่องของน้ำใจ การให้ และการแบ่งปันให้คงอยู่คู่คนไทย สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย นอกมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับกับผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ยังมีหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ในเขตพื้นที่บริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการดำเนินโครงการ “สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ส่งความสุขให้น้อง” ประจำปี 2564 จึงเป็นการดำเนินงานเชิงสัญลักษณ์โดยไม่ได้หวังอะไรมากไปกว่า รอยยิ้มกับการได้เห็นคน “ได้รับ” มีความสุข ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ยังคงทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างผู้ให้กับผู้รับในพื้นที่ห่างไกล เป็นการมอบความสุขในห้วงเทศกาลปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564อีกด้วย


.