# ขอขอบคุณ ด้วยรัก จากใจชาว กศน.เชียงราย #  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : # ขอขอบคุณ ด้วยรัก จากใจชาว กศน.เชียงราย #
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ถือว่าเป็นการร่วมแรงรวมใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ห่วงใย จากชาว กศน.เชียงราย ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ที่บริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ขนม-อาหารแห้ง ฯลฯ เพื่อนำความสุขไปมอบให้กับน้องในพื้นที่ 1)ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านพญาโกหา 2)ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านอายิโก๊ะ 3)ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย กล่าวขอบคุณจากใจ - ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากร 18 แห่ง - ผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด - หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย - ผู้จัดการ ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงราย - ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย - ผู้จัดการ ร้านสำเพ็งเชียงราย ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของฯ ใหักับเด็กๆ บนพื้นที่สูงต่อไป ....


.