ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและใช้งานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

https://www.youtube.com/watch?v=ONMcCDcfk3U&ab_channel=PRDOENEWS