กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "10 เรื่องที่ควรรู้! เกี่ยวกับวันป้องกันการฆ่าตัวตาย"  ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "10 เรื่องที่ควรรู้! เกี่ยวกับวันป้องกันการฆ่าตัวตาย"
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิเศษ พลธนะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันสำคัญผ่านช่องทางออนไลน์ "วันป้องกันการฆ่าตัวตาย" วันที่ 10 กันยายน 2564


.