วิทยากรเพศวิถี เรื่องเยาวชนไทย ใส่ใจการป้องกันการการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 6 ธันวาคม 2562  กศน.ตำบลดงมะดะ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป

หัวข้อข่าว : วิทยากรเพศวิถี เรื่องเยาวชนไทย ใส่ใจการป้องกันการการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 6 ธันวาคม 2562
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายไตรทศ มะโนสด


.